Antikvariatet

R Bertil R Persson – strålningsbiofysik och strålskyddslära

1972. Häftad: Mycket Gott Skick. 166s. Teoretiskt med modeller över strålningsbiofysik men även dåtidens syn på och arbetsmiljöregler gällande röntgen mm. Lämpar sig väl för att få en uppfattning om dåtidens syn på radioaktivitet och dess inverkan på människan. Högt vetenskaplig publikation med pålitliga källor. 6% – – 6%

Continue reading

Leif Carlsson – Juvenalisk årsbok 1960

1961. Häftad: Gott Skick. 88s. Hemlig handling. Junvealorder Upsala. Trettiotredje årgången. Illustrerad. Tal såväl till och från Hans den härlige. Horoskop för Br. Nils Francke. Hudflängning av Br. Curt E. Rosman. 6% – – 6%

Continue reading