Böcker i Köben

Med litteraturen som riktmärke – Djefla Böcker på tur till Köpenhamn Den gyldendalske boghandel 

Continue reading

Blicka framåt och bakåt eller åskådliggöra samtiden

Omkring oss råder krig och elände, där den starkare profiterar på den svagare. Samhällsomvälvande händelser sker på daglig basis och på bekvämt avstånd får vi västerlänningar ta emot nyheter genom diverse mediakanaler. Att kognitivt ta in vår samtid är inte alltid enkelt, förmodligen inte ens möjligt. Att förstå vad som sker runtom oss, värdera detta […]

Continue reading

Rengöring av klotband

Ordet klot härstammar från engelskans cloth (textil) och är ett av våra vanligaste bindningsalternativ. Vissa tycker det är det absolut vackraste och visst är det härligt att uppnå en lyxig känsla utan att behöva använda sig av animaliska produkter? Klotbanden har dock en förmåga att bli fläckade, och böcker kan inte läggas i tvättkorgen som de […]

Continue reading

Skinnband och bokvård

  Hur är det egentligen med skinnband och insmorning? Många gånger tar vi emot större partier böcker vars skick på skinnet är bortom räddning. Kan man då smörja upp det för att få en förbättring? -Ja och nej. Ja, man kan välja en läderdressing för att få en kortvarigt förbättrad yta på skinnet men på […]

Continue reading

Gamla Böckers Värde

Det verkar finnas många frågor kring detta med värdering av böcker! Generellt sätt så har böcker ett ringa värde ute i samhället. Många anser att böckerna skall brännas eller slängas då de bara tar plats. Det är så klart fel!! Det litterära värdet i en bok kan komma att upplevas av många generationer framgent och […]

Continue reading

Att läsa eller inte läsa

Att som bokhandlare vara intresserad av böcker är ju i det närmsta en naturlag. Men att i arbetets gång ägna sig åt läsning eller kuriotiska små inslag i tillvaron är sällan ekonomiskt gångbart. Likväl hamnar bokhandlaren där, med näsan i boken. Fem minuter går, femton minuter passerar och vips så har det gått en timme. […]

Continue reading